میز خدمات الکترونیک
سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

خدمات رفاهی دانشگاه محقق اردبیلی در تابستان 1395جهت استقبال از همکاران محترم دانشگاهی و سایر کارکنان ادارات

*توجه: برای پرداخت هزینه خوابگاههای کوثر و محسنی، پس از ورود به صفحه الکترونیک در منوی پرداخت گروهی گزینه درآمد ارائه شده به اساتید، دانشجویان و کارکنان را انتخاب و هزینه را واریز نمایید.