برگشت به دانشگاه محقق اردبیلی
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
معاون فرهنگی و دانشجویی::
مدیر فرهنگی و اجتماعی::
کارشناسان انجمن های علمی::
معرفی انجمن های علمی::
دانشکده ها::
فلوچارت فرآیند درخواست ها::
عملکرد انجمن های علمی::
اتحادیه انجمن های علمی::
افتخارات انجمن های علمی::
نشریات::
گالری تصاویر::
کلیپ تصویری::
فرم ها::
تماس با ما::
سرشمار، سرویس نظرسنجی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
سخنی از بهشت
اوقات شرعی اردبیل
موسیقی بی کلام
:: عملکرد انجمن های علمی - سال تحصیلی 96-95 ::

AWT IMAGE

***-

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

جغرافیا و برنامه ریزی

هاجرآقایاری

AWT IMAGE

-

دکتر بهرام ایمانی

AWT IMAGE

-

 - کارگاه آموزشی:۳

 - برنامه ترویجی:۱

 - بازدید علمی:

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

ادیان و عرفان

سودا فتحی

AWT IMAGE

-

دکتر علی بابایی

AWT IMAGE-

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه: دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

باستان شناسی

نادر جمشیدی

-

AWT IMAGE

دکتر اردشیر جوانمردزاده

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

تاریخ

زینب فرض الهی

-

AWT IMAGE

دکترسجاد حسینی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:۲

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

جغرافیای طبیعی

کیوان حسنقلی زاده

-

AWT IMAGE

دکتر موسی عابدینی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

زبان و ادبیات عرب

رضا خانعلی زاده

AWT IMAGE

-

دکتر مهرداد آقایی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۳

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شرکت در مجمع تاسیسی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی

۹۵/۱۲/۰۳

زبان و ادبیات فارسی

ناصر نسترنی

-

AWT IMAGE

دکتر عسگر صلاحی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

مدیریت و اقتصاد

سجاد قاسملو

-

AWT IMAGE

ولی نعمتی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

هنر 

ملیح سا اروند

-

AWT IMAGE

مهندس سولماز امیرراشد

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۲

 - برنامه ترویجی:۱

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

علوم سیاسی

مسعود کریمی

-

AWT IMAGE

دکتر امین نواختی مقدم

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

***

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۰

۱۱

-

-

-

-

****

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

صنایع چوب و کاغذ

فروزان انصاری

-

AWT IMAGE

دکتر محمد احمدی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۵

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:۱

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

محمد اسدیان

-

AWT IMAGE

دکتر عبداله گل محمدی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

مهندسی ماشین های کشاورزی

سعید آقا عزیزی

-

AWT IMAGE

دکتر عزت اله عسکری

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

مهندسی آب

محمدرضا اجاقی

-

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا نیک پور

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

علوم و مهندسی خاک

سیده خمسا اسبقیان

AWT IMAGE

دکتر آیدا عباسی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۶

 - برنامه ترویجی:۲

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

مرتع و آبخیزداری

جواد قربانی

AWT IMAGE

-

دکتر رئوف مصطفی زاده

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

جنگلداری

هانیه سروری

-

AWT IMAGE

دکتر کیومرث سفیدی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

علوم دامی

حسام سردارلو

-

AWT IMAGE

دکتررضا بهمرام

-

 - کارگاه آموزشی:۲

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

زراعت و اصلاح نباتات

شیوا حمیدزاده مقدم

-

AWT IMAGE

دکترسودابه جهانبخش

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

باغبانی

مهدی خسروی

-

AWT IMAGE

دکتر مهدی محب الدینی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی: ۲

 - برنامه ترویجی:۱

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:۱

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

علوم و صنایع غذایی

آرزو روحی

AWT IMAGE

دکتر یونس زاهدی

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

مهندسی فضای سبز

میلاد ملکی

-

AWT IMAGE

دکتر بهروز اسماعیل پور

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۲

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۱

۲۶

۱

-

-

-

*****

-

دانشکده علوم

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

نجوم

محمد یاغچیان

دکتر قادر نجارباشی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

زمین شناسی

حبیب شهابی فر

-

AWT IMAGE

دکتر علی لطفی بخش

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۲

 - برنامه ترویجی:۳

 - بازدید علمی:

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

زیست شناسی

سحرمافی

-

AWT IMAGE

دکترعلیرضا پناهی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۱

 - برنامه ترویجی:۲

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شیمی کاربردی

حسین باقری

-

AWT IMAGE

دکتر حبیب اله اسکندری

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۱

 - برنامه ترویجی:۳

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شرکت در دومین نشست تخصصی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی شیمی

۹۵/۹/۱۲

فیزیک

سپیده عظیمی

AWT IMAGE

دکتر فرهاد ستاری

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:۹

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

نانو

کبری احدزاده

AWT IMAGE

دکتر علی توانا

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شرکت در مجمع تاسیسی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی نانو

۹۵/۸/۱۷

ریاضیات

شهریار خدایی

AWT IMAGE

دکتر نیکروز حیدری

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:۱

آمار

علی تنگسار

AWT IMAGE

مهدی اسماعیلیان

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:۲

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:۱

علوم کامپیوتر حامد صباحی دکتر دانیال میری زاده

- کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:۱

***

دانشکده علوم پایه

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۹

۲۶

-

-

-

-

*****

-

دانشکده فنی و مهندسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

مهندسی عمران

علیرضا دشتبانی

AWT IMAGE

-

دکتر الهام قندی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:۳

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:۱

رباتیک

مصطفی پیران

-

AWT IMAGE

دکتر عادل اکبری مجد

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک

۹۵/۱۱/۲۵

مهندسی معماری

مرتضی صفری

-

AWT IMAGE

دکتر وحید وزیری

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

مهندسی برق

میلاد سیدی

-

AWT IMAGE

دکتر فرزاد صداقتی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

مهندسی شیمی

حسین فتحی

-

AWT IMAGE

دکتر عزیز بابا پور

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

مهندسی کامپیوتر

آرش زادشکوهیان

-

AWT IMAGE

دکتر مهدی نوشیار

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

مهندسی مکانیک

حسین هادی

-

AWT IMAGE

دکتر فرهاد صادق مغانلو

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

شبکه هوشمند انرژی

سجاد آصفی

-

AWT IMAGE

پروفسور حسین شایقی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

مسابقه:

***

دانشکده فنی و مهندسی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۸

۵

۱

-

-

-

*****

-

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

علوم تربیتی و مشاوره

فرهاد نیکویی-

دکتر اسماعیل صدری

-

-کارگاه آموزشی:۵

 - برنامه ترویجی:۳

 - بازدید علمی:

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 -طرح پژوهشی:

-

-

-

روانشناسی

اکبرفعلی

AWT IMAGE

دکتر اکبر عطادخت

-

AWT IMAGE

 - -کارگاه آموزشی:۳

 - برنامه ترویجی:۱

 - بازدید علمی:۱

 - نشریه:دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 -طرح پژوهشی:

-

-

-

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسعود دارابی

AWT IMAGE

دکتر محسن برغمدی

AWT IMAGE

-

-کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 -طرح پژوهشی:

-

-

-

- - -

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۳

۱۳

-

-

-

-

******

-

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

گیاهان دارویی

مریم عبداله زاده

-

AWT IMAGE

دکتر مهدی معمری

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه: دارد

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

تولیدات گیاهی

سید طالب مرتضوی

-

AWT IMAGE

دکتر لیلا غفارزاده نمازی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه: 

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

***

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۲

۲

۲

-

-

۲

*****

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

زراعت و اصلاح نباتات

خدیجه بهرام نژاد

-

دکتر منوچهر شیری

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

تولیدات دامی

ناصر کاظمی

AWT IMAGE

-

دکتر آزاده بوستان

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

تولیدات گیاهی

مصطفی زینلی

AWT IMAGE

-

دکتر رسول آذرمی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

ماشین آلات کشاورزی

صادق اعلایی

-

دکتر ابراهیم تقی نژاد

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - نشریه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - طرح پژوهشی:

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۴

-

-

-

-

-

*****

 

::
Scientific Communitis
Persian site map - English site map - Created in 0.275 seconds with 1021 queries by yektaweb 3478