ورود به سایت

اعضای انجمن علمی ماشین آلات کشاورزی (مغان)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی ماشین آلات کشاورزی (مغان)


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

صادق

اعلایی

دبیر

۲

حسین

طهماسبی

عضو اصلی

۳

ابراهیم

نهروانیان

عضو اصلی

۴

ناصر

صحرایی

عضو اصلی

۵

واحد

ابراهیمی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر دکتر ابراهیم تقی نژاد


عملکرد انجمن علمی ماشین آلات (مغان)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

عملکرد انجمن علمی ماشین آلات (مغان)


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان