ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تولیدات گیاهی (مغان)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی تولیدات گیاهی (مغان)


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

مصطفی

زینلی

دبیر

۲

فرزاد

سیف جهانی

عضو اصلی

۳

فاطمه

لزوری

عضو اصلی

۴

کریم

سیف جهانی

عضو اصلی

۵

بهنام

بهنژاد

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر رسول آذرمی

-


عملکرد انجمن علمی تولیدات گیاهی (مغان)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

عملکرد انجمن علمی تولیدات گیاهی (مغان)


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان