ورود به سایت

اعضای انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات (مغان)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات (مغان)


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

خدیجه

بهرام نژاد

دبیر

۲

مهدیه

سیفی

عضو اصلی

۳

زهرا

عالی

عضو اصلی

۴

پرستو

رزمی

عضو اصلی

۵

آرمین

پورصفر

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر منوچهر شیری


عملکرد انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات (مغان)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

عملکرد انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات (مغان)


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان