ورود به سایت

اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی مشگین شهر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ - 15:59 | 

اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی مشگین شهر


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

مریم

عبداله زاده

دبیر

۲

محمدجواد

احمدی

عضو اصلی

۳

سیده آمنه

عزیزی

عضو اصلی

۴

الناز

غفارزاده

عضو اصلی

۵

نیما

نیکخواه

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکترمهدی معمری


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی گیاهان دارویی مشگین شهر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ - 11:30 | 

عملکرد انجمن علمی گیاهان دارویی مشگین شهر


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده کشاورزی مشگین شهر