ورود به سایت

اعضای انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

سجاد

آصفی

دبیر

۲ مسعود محمدزاده نائب دبیر
۳ مهران  اسمعیلی عضواصلی
۴ حمید محمدنژاد عضواصلی
۵ الهام  مکرمیان عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای پروفسور حسین شایقی


عملکرد انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

عملکرد انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده فنی و مهندسی