ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی مهندسی مکانیک


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

حسین

هادی

دبیر

۲

سینا

شاه حسینی

نائب دبیر

۳

نیما

احدی

عضو اصلی

۴

میلاد

نادری

عضو اصلی

۵

محسن

خالق

عضو اصلی

۶

محمد

مرادی

عضو اصلی

۷

پویا

سپهری راد

عضو اصلی

۸

صابر

بهشتی

عضو علی البدل

۹

امیر حسین

حبابی

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر فرهاد صادق مغانلو

AWT IMAGE

-

AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیک


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه آموزش نرم افزار Ansys- Fluent دانشکده دانشکده فنی و مهندسی آبانماه ۹۵(۱۵جلسه)
کارگاه آموزش نرم افزار Catia دانشکده دانشکده فنی و مهندسی آبانماه ۹۵(۱۵جلسه)
کارگاه آموزشی نرم افزار Fluent دانشگاهی دانشکده فنی و مهندسی مردادماه ۹۵
کارگاه  آشنایی با مرکز حمایت از مخترعین ، مبتکرین و محققین دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۹/۱
کارگاه آموزشی از مراحل و نحوه برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ استانی دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۹/۱۸
مسابقه نجات تخم مرغ استانی دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۹/۲۵
کارگاه آموزش پنئوماتیک دانشکده دانشکده فنی و مهندسی بهمن۹۵ (۱۵جلسه)
کارگا/ه بوت کمپ دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۱۱/۲۰
جشنواره بزرگداشت روز مهندس  استانی دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۱۲/۵
جشنواره رویداد استارت آپ استانی دانشکده فنی و مهندسی  ۹۵/۱۱/۲۷-۲۹
کارگاه آموزش مجموعه قوانین موشک های آبی برای شرکت کننده گان استانی دانشکده فنی و مهندسی ۹۶/۲/۱۰
مسابقه موشک های آبی استانی دانشکده فنی و مهندسی ۹۶/۲/۱۴