ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی مهندسی کامپیوتر


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

آرش

زادشکویان

دبیر

۲

نگین

مرادی

نائب دبیر

۳

فرید

ولی پور

عضو اصلی

۴

محمد

حجتی

عضو اصلی

۵

حسین

دوکوهکی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی نوشیار


عملکرد انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی کامپیوتر


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده فنی و مهندسی