ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی شیمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی مهندسی شیمی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

حسین

فتحی

دبیر

۲

محمد

رعیتی

نائب دبیر

۳

معصومه

مشعوفی

عضو اصلی

۴

احمد

شهمراد

عضو اصلی

۵

سمیرا

فرهودی

عضو اصلی

۶

سمیرا

اسمعیلی

عضو علی البدل

۷

فرزاد

رحمتی

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر عزیز بابازاده


عملکرد انجمن علمی مهندسی شیمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی شیمی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه (۴۰ ساعت) دوره آموزشی piping دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ... - ۹۵/۹/۱۱
کارگاه (۴۰ ساعت) دوره آموزشی  hysys دانشکده دانشکده فنی و مهندسی   ... - ۹۵/۹/۱۲ 
کارگاه نانو زیست تقلید دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۹/۲۵
کارگاه آموزش Endnote Mendeley دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۱۰/۷
کارگاه (۴۰ ساعت) آموزش pdms دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ... - ۹۶/۱/۲۷ 
کارگاه (۴۰ ساعت) آموزش Aspen Plus دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ... - ۹۶/۱/۲۸ 
کارگاه ( ۲۰ ساعت) آموزش Fluent دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ۳۰- ۹۶/۲/۱۳
کارگاه  کاربرد نانو مواد تغییر فاز دهنده در بهینه سازی انرژی استانی دانشکده فنی و مهندسی ۹۶/۳/۴