ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی معماری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی مهندسی معماری


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

مرتضی

صفری

دبیر

۲

نیلوفر

رزمی

نائب دبیر

۳

محمد

عبدالعلیزاده

عضو اصلی

۴

سعید

قلی پور

عضو اصلی

۵

سید سعید

منصوری

عضو اصلی

۶

اسماء

دهاقی

عضو علی البدل

۷

طه

مولایی

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر وحید وزیری


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی مهندسی معماری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ |