ورود به سایت

اعضای انجمن علمی رباتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی رباتیک


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

مصطفی

پیران

دبیر

۲

مهدیار

محمد زاده

نائب دبیر

۳

شاهین

فصیحی

عضو اصلی

۴

نوید

فرجی زاده

عضو اصلی

۵

سجاد

عباسی

عضو اصلی

۶

فرزاد

عبائی اردبیلی

عضو علی البدل

۷

محمدامین

سلیمانی

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر عادل اکبری مجد


عملکرد انجمن علمی رباتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ |