ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی عمران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی مهندسی عمران


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

علیرضا

دشت بانی

دبیر

۲

علی اصغر

صفایی

نائب دبیر

۳

طه

نورالهی

عضو اصلی

۴

سهیل

حنیفه زاده

عضو اصلی

۵

رسول

نعمتی

عضو اصلی

۶

علی محمد

علی حسینی

عضو اصلی

۷

امید

ذبیحی

عضو اصلی

۸

وحید

سلیمان زاده

عضو علی البدل

۹

علی

مهدی اوغلی

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: سرکار خانم دکتر الهام قندی


AWT IMAGE

-

AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی مهندسی عمران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی عمران


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه بارگذاری ثقلی از منظر آیین نامه های بین المللی دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۹/۱۷
کارگاه معرفی مدل بهینه ساز همچون الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جامعه مورچگان دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۶/۱۰
کارگاه معرفی مدل های شبیه سازی نوین دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۹/۲۹
مسابقه سازه های ماکارونی استانی دانشکده فنی و مهندسی ۹۵/۱۲/۱۹
کارگاه آشنایی با صعوبت های ساخت سد و نیروگاه سنگ توده در کشور تاجیکستان دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ۹۶/۲/۱۰
کارگاه آشنایی  با سد های   RCC , CFRD، روشهای اجرای رویه بتنی و المان های آب بندی دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ۹۶/۲/۲۴
کارگاه آموزش ETABS دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ۹۶/۲/۳۱