ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی فضای سبز

اعضای انجمن علمی مهندسی فضای سبز


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

میلاد

ملکی معصوم آباد

دبیر

۲

محمد رضا 

رشیدی

نائب دبیر

۳

میلاد

حنیفه

عضو اصلی

۴

سوران

محمدی

عضو اصلی

۵

مهدی

فتحی نژاد

عضو اصلی

۶

هادی

شکاری

عضو علی البدل

۷

هاجر

محمدزاده

عضو علی البدل

-***
- استاد مشاور: جناب آقای دکتر بهروز اسماعیل پور

AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی مهندسی فضای سبز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی فضای سبز


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه نرم افزار اسکچاپ دانشکده  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۲۵
کارگاه ورمی کمپوست دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۳
کارگاه طراحی محوطه های ویژه دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۱
کارگاه آموزش هرس و شکل دهی به درختان دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۵
کارگاه سومین همایش صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۸
نشریه مهندسی فضاس سبز / شماره ۲  دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی فروردین ۱۳۹۶
کارگاه آموزش فتوشاپ دانشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱۰-۱۸
کارگاه کارگاه آموزش تری دی مکس دانشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱۸-۲۸