ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم و صنایع غذایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ - 19:09 | 

اعضای انجمن علمی علوم و صنایع غذایی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

1

آرزو

روحی

دبیر

2

اصغر

یارمحمد

عضو اصلی

3

رضا

خرمی صابر

عضو اصلی

4

زهرا

رضایی

عضو اصلی

5

آرزو

نصرتی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر یونس زاهدی


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی علوم و صنایع غذایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ - 14:40 | 

عملکرد انجمن علمی علوم و صنایع غذایی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
نشریه فصلنامه ترنج - شماره اول دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی فروردین ۹۶
کارگاه آموزش آشنایی با نرم افزار آماری SAS دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۲۰
کارگاه کارگاه تغذیه دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۷/۲۴