ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم باغبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

اعضای انجمن علمی علوم باغبانی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱ مهدی خسروی دبیر

۲

کوثر

قنبری

نائب دبیر

۳

کریم

فرمانپور

عضو اصلی

۴

ساحله

فروتن

عضو اصلی

۵

رضا

امیری

عضو اصلی

۶

سمیرا

بافنده نظیفی

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی محب الدینی


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی علوم باغبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی علوم باغبانی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
مسابقه عکس از گل و گیاهان دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۱۶
کارگاه هرس و پیوند درختان میوه دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۲
کارگاه کشت هیدروپونیک دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۹