ورود به سایت

اعضای انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

اعضای انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

شیوا

حمیدزاده مقدم

دبیر

۲

ماهرخ

بلندی

عضو اصلی

۳

رسول

فخاری

عضو اصلی

۴

فاطمه

عبدالهی

عضو اصلی

۵

علیرضا

قلی زاده

عضو اصلی

۶

الهام

صمدی

عضو علی البدل

۷

گیتی

ستوده

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: سرکار خانم سدابه جهانبخش


عملکرد انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی