ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم دامی

اعضای انجمن علمی علوم دامی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

حسام

سردارلو

دبیر

۲

حسین

پاشاپور

عضو اصلی

۳

محسن

جعفرزاده

عضو اصلی

۴

هادی

علیزاده

عضو اصلی

۵

حسن

حسینی

عضو اصلی

۶ سید سامر موسوی عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر سعید نیک بین


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی علوم دامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی علوم دامی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه جیره نویسی طیور گوشتی منطقه ای دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۱۴
کارگاه تلقیح مصنوعی  منطقه  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۵۹/۹/۲۰