ورود به سایت

اعضای انجمن علمی جنگلداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

اعضای انجمن علمی جنگلداری


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

هانیه

سروری

دبیر

۲

هاجر

سید همتی

نائب دبیر

۳

الهام

جهانبخش

عضو اصلی

۴

محمد

عطایی

عضو اصلی

۵

مسعود

سلطانی

عضو اصلی

۶

فاطمه

نصیری

عضو علی البدل

۷

زهرا

علمی

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر کیومرث سفیدی


عملکرد انجمن علمی جنگلداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی جنگلداری


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه رویکرد اکوسیستمی در مدیریت جنگل ها دانشکده  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۱/۲۷
همایش سومین همایش صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۸
کارگاه آموزش مقاله نویسی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۳/۱