ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

AWT IMAGE

اعضای انجمن علمی مرتع و آبخیزداری


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

جواد

قربانی

دبیر

۲

مهدی

انصاری

نائب دبیر

۳

زهرا

ذکاوتی

عضو اصلی

۴

الناز

قابل نظام

عضو اصلی

۵

شاهین

شفائی

عضو اصلی

-

 - استاد مشاور: جناب آقای دکتر رئوف مصطفی زاده

- وبلاگ انجمن: http://scrwm.blogfa.com/

- ایمیل انجمن: range_watershed@yahoo.com


-

AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی مرتع و آبخیزداری


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه  رویکرد اکوسیستمی در مدیریت جنگل ها دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۱/۲۷
کارگاه کارگاه آموزشی فتوشاپ دانشکده  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۱/۲-۲۷
مسابقه نقاشی صیانت از طبیعت دانشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۹
کارگاه آموزش DIP در تحلیل خشکسالی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۷
همایش سومین همایش صییانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۸
بازدید علمی موزه تاریخ طبیعی اردبیل دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱۵
کارگاه نرم افزار سیستم مدلسازی هیدرولوژیکی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۲۰
کارگاه کارگاه آموزش شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در نرم افزار نروسولوشن ۵ دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۲۰
سخنرانی کارآفرینی و ظرفیت دراز مدت مرتع دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۳۰
کارگاه آموزش مقاله نویسی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۳/۱
بازدید علمی موزه تاریخ طبیعی اردبیل دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱۵
نشست تخصصی جهت همکاری با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و فرماندهی کل یگان حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست استان اردبیل  استانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۸/۱۰