ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم و مهندسی خاک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

AWT IMAGE

اعضای انجمن علمی علوم و مهندسی خاک


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

سیده خمسا

اسبقیان نمینی

دبیر

۲

حسن

فرجی آیلار

نائب دبیر

۳

فردین

حسینی

عضو اصلی

۴

حسن

صادقی

عضو اصلی

۵

نرگس

رستمی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: سرکار خانم دکتر آیدا عباسی

AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی علوم و مهندسی خاک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی علوم و مهندسی خاک


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه آموزش نرم افزار   +ARC GIS & Gs دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۲
کارگاه آموزش تجزیه به مولفه های اصلی در Spss دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۳
کارگاه آموزش شبکه عصبی مصنوعی در MATLAB دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۲۳
کارگاه آموزش روش منطق فازی در MATLAB دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۲۴
کارگاه آموزش کشت هیدروپونیک دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۹
کارگاه کارگاه آموزشی کاربرد GPS در تهیه نقشه خاک استانی  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۷
نشست

حضور در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های

 علمی دانشجویی کشاورزی کشور

کشوری دانشگاه گیلان (رشت) ۹۵/۱۲/۱۶-۱۸
نمایشگاه برپایی غرفه تخصصی در هفته منابع طبیعی  استانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۸
کارگاه کارگاه آموزشی مقاله نویسی دانشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۱/۳۰
همایش سومین همایش صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۸
نشست تخصصی اولین جلسه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی خاک کشور کشوری دانشگاه شیراز ۹۶/۳/۳-۵
نشست تخصصی سومین جلسه شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی علوم و مهندسی خاک کشوری دانشگاه تهران ۹۶/۴/۲۸