ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی آب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

اعضای انجمن علمی مهندسی آب


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

محمد رضا

اجاقی

دبیر

۲

سالار

سرداری

نائب دبیر

۳

محسن

کردی

عضو اصلی

۴

محمد

عباسیان

عضو اصلی

۵

علیرضا

زارعی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمدرضا نیک پور


عملکرد انجمن علمی مهندسی آب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی آب


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
همایش سومین همایش صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست اسنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۱۸