ورود به سایت

اعضای انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

اعضای انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

فروزان

انصاری ارده

دبیر

۲

عرفان

داداش زاده

عضو اصلی

۳

آذر

میر قلی

عضو اصلی

۴

مهران

پرستار

عضو اصلی

۵

سونیا

ابراهیم زاده

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد احمدی


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
سخنرانی جلسه معارفه دانشجویان رشته جنگلداری و صنایع چوب دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۸/۸
کارگاه حوادث ناشی از کار دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۲۹
کارگاه بیمه حوادث در صنعت دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۲۹
کارگاه آشنایی و شناخت فرآورده های مرکب چوبی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۳
بازدید کارخانه آرتا پلاست دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۴
کارگاه ICDL دانشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۱-۳۰
کارگاه رویکرد اکوسیستمی در مدیریت جنگل ها دانشکده  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۱/۲۷
کارگاه استاندارد و درجه بندی چوب دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/
مسابقه نقاشی صیانت از طبیعت دانشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۲/۹
همایش صیانت از طبیعت و محیط زیست دانشگاه  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  ۹۵/۱۲/۱۸
کارگاه آموزش ICDL ۲ با همکاری سازمان فنی و حرفه ای دانشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۳/۱۰ تا ۹۶/۳/۳۰