سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

تعریف روابط عمومی

آشنایی با روابط عمــومی:

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است .به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است . روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مردم می کند ، هوشمندانه سعی می نماید اهداف و برنامه ی سازمان را با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد. وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختلف می باشد .

نام و نام خانوادگی کارشناس واحد: حسین صاحب      

آدرس: دانشگاه محقق- خانه فرهنگ-طبقه دوم-مدیریت فرهنگی و اجتماعی- واحد روابط عمومی و امور فرهنگی          

 تلفن داخلی: ۵۲۷۲ 

 شرح وظایف کارمند روابط عمومی:

  ۱-  همکاری در امور اجرایی نمایشگاه های داخل و خارج از دانشگاه

   ۲- انجام هماهنگیها و پیگیری امور تبلیغاتی با واحدهای درونی و نهادهای بیرون از دانشگاه

   ۳- تصویربرداری و عکاسی برنامه های مد نظر در داخل و یا خارج دانشگاه

   ۴- تبدیل فیلم ها و تصاویر گرفته شده به فرمت قابل استفاده در رایانه

   ۵- برنامه‌ریزی و اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه  با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعالیتهای دانشگاه

   ۶- فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بین دانشجویان، کارکنان، استادان و مسئولان دانشگاه

   ۷- برنامه ریزی فعالیتهای مختلف تبلیغاتی دانشگاه در حیطه شرح وظایف در حوزه فرهنگی و دانشجویی

   ۸-برگزاری مصاحبه با روسا و  کارشناسان دانشکده ها و مدیران و معاونان بخش های مربوطه در حیطه شرح وظایف 

   ۹- برنامه ریزی برای نشستهای صمیمی همکاران با مدیران و ارائه نظرات و ایده های سازنده از طرف همکاران دانشگاهی 

   ۱۰-پوشش تمام  فعالیتهای مدیریت در آن حوزه در قالب بروشور،بنر،استند،سی دی،کاتالوگ، پوستر و....

    ۱۱-تهیه تقویم آذین بندی ساختمان به مناسبتهای مختلف

    ۱۲- برنامه ریزی فرآیند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری و اطلاعاتی بین حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی و و واحدهای تابعه دانشگاه 

    ۱۳-برنامه ریزی برای اجرای برنامه ها در طول سال (شش ماهه اول- شش ماهه دوم) با توجه به مناسبتهای مذهبی و فرهنگی موجود  در سالنامه