سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

مدیریت امور خوابگاه ها

- اداره خوابگاه های امور برادران:

آقای جعفر مجید پور: (رئیس خوابگاههای برادران)

 شرح وظایف: 

-نظارت بر کلیه امورات خوابگاهها

-برنامه ریزی جهت اسکان، آماده سازی خوابگاهها،نظارت و ارزشیابی فعالیت های کارکنان

-تصمیم گیری جهت بهبود روند کارها ، اجرا به نحو احسن امور و کلیه امور اجرایی و برنامه ریزی خوابگاهها  

حسن جعفری: کارشناس خوابگاه

شرح وظایف:

-ثبت اطلاعات در سیستم صندوق رفاه دانشجویی و سیستم گلستان(اطلاعات فردی و تحصیلی و خوابگاهی)

-دریافت هزینه های ترمهای جاری و نیمسال گذشته دانشجویان 

-تعیین مبالغ اضافه واریزی و بهکاری و...

-تشکیل پرونده کلیه دانشجویان روزانه (کارشناسی،ارشد و دکتری)

-بررسی انتخاب واحد دانشجویان از طریق برنامه 

-پیگیری مشکلات تسویه حساب طی تماس با تهران

-ثبت واریز به حساب های خودگردان و درآمد اختصاصی و ارائه به حسابداری

-هماهنگی برگزاری برنامه ها،جلسات خوابگاهی طی تماس تلفنی با سرپرست خوابگاهها

-اسکان دانشجویانی که جهت حضور موقت در طول ترم رفت و آمد می کنند،در سایت مهمان خوابگاهها اسکان داده می شوند

-اسکان میهمانان تابستانی در کلیه خوابگاههای خودگردان و دولتی

طیب زرنگار:   مسئول خوابگاه دولتی برادران

-شرح وظایف:

اسکان دانشجویان ورودی های جدید و ترم های قبلی طبق مجوز رئیس خوابگاهها

ثبت روزمره خرابی خوابگاه

-پیگیری خرابی خوابگاه و ارائه گزارش خرابی به دفتر فنی 

-پیگیری وسایل مورد نیاز و درخواست از انبار از طریق کارپرداز آن حوزه

 مجیدی خداداد:   مسئول خوابگاه دولتی برادران

-شرح وظایف:

اسکان دانشجویان ورودی های جدید و ترم های قبلی طبق مجوز رئیس خوابگاهها

ثبت روزمره خرابی خوابگاه

-پیگیری خرابی خوابگاه و ارائه گزارش خرابی به دفتر فنی 

-پیگیری وسایل مورد نیاز و درخواست از انبار از طریق کارپرداز آن حوزه