میز خدمات الکترونیک
سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

وظایف

  - برنامه ریزی طرح های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.

  - برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی و هنری.

  - راهبری ، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ، هنری ، قرآنی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.

  - گسترش فضای اخلاقی ، معنوی و تربیتی در دانشگاه.

  - برنامه ریزی ، سازمان دهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنی دینی.

  - نظارت و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی.

  - ایجاد هماهنگی ، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی در دانشگاه.

  - تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.

  - تعامل با مرکز و نهاد های فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور.

  - تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها ومسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت های هنری ، اردو ها و جشنواره ها.

  - انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.

  - جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوط.

  - برنامه ریزی و برگزاری اردو های آموزشی ، فرهنگی ، زیارتی و هنری برای دانشجویان.

  - برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دنشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.

  - برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری واحد های ذیربط دانشگاه.

  - زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه ، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی.

  - تهیه گزارش مستمر از فعالیت های انجام یافته.

  - برقراری ارتباط با واحد های مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.

  - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.