ورود به سایت

اعضای انجمن علمی زبان و ادبیات عربی

اعضای انجمن علمی زبان و ادبیات عرب


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

رضا

خانعلی زاده

دبیر

۲

فاطمه

شهباز سلطانی

نائب دبیر

۳

جلیل

جعفری

عضو اصلی

۴

محمود

حاتم پور

عضو اصلی

۵

داوود

زیّن

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی

- وبلاگ تخصصی انجمن: http://zabanarabi۹۴.blogfa.com/


عملکرد انجمن علمی زبان و ادبیات عرب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۶ |