ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تاریخ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۶ | 

اعضای انجمن علمی تاریخ


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

زینب

فرض الهی

دبیر

۲

مینا

شاکری

عضو اصلی

۳

شبنم

امیری

عضو اصلی

۴

شیرین

نصیری

عضو اصلی

۵

فرناز

فرقانی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر سجاد حسینی

- وبلاگ: http://www.tarikh-uma.blogfa.com/


عملکرد انجمن علمی تاریخ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۶ | 

عملکرد انجمن علمی تاریخ


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کنگره کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی بین المللی سالن بصیرت ۹۵/۵/۶-۷
نمایشگاه عکس پادشاهان دوره صفویه دانشگاه کتابخانه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی ۹۵/۱۱/۱۲
نشست شناخت و بررسی نوروزخواهی دانشکده دانشکده علوم انسانی ۹۵/۹/۳۰
نشست قرائت و تفسیر کونول رساله سی دانشگاه دانشکده علوم انسانی ۹۵/۱۱/۱۸
نشست هنر کاشیکاری در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی دانشگاه  کتابخانه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی ۹۵/۱۱/۱۹
نشست  انعکاس ذکر الله محمد علی بقعه شیخ صفی در بیرق های عهد صفویه دانشگاه کتابخانه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی ۹۵/۱۱/۱۷
نشست قرائت و تفسیر کونول رساله سی ۲ دانشگاه کتابخانه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی ۹۵/۱۱/۱۶
نشست تزئینات معماری برج مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی در قیاس با نمونه های مشابه دانشگاه کتابخانه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی ۹۵/۱۱/۱۳
کارگاه طغرا نویسی دانشکده کتابخانه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی ۹۶/۲/۲۳
کارگاه برنامه طغرا نویسی دانشکده سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۲۳