ورود به سایت

اعضای انجمن علمی باستان شناسی

اعضای انجمن علمی باستان شناسی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

نادر

جمشیدی

دبیر

۲

نشاط

متقی

نائب دبیر

۳

محمد

رستمی

عضو اصلی

۴

صدف

ودودی

عضو اصلی

۵

محمد

نصیرزاده

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر اردشیر جوانمردزاده

- وبلاگ انجمن: http://bastanardabil.blogfa.com/


عملکرد انجمن علمی باستان شناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۶ | 

عملکرد انجمن علمی باستان شناسی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
نشریه علمی - تخصصی باستان شناخت دانشکده دانشکده علوم انسانی بهار و تابستان ۹۵