ورود به سایت

اعضای انجمن علمی ادیان و عرفان

اعضای انجمن علمی ادیان و عرفان


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

1

سودا

فتحی

دبیر

2

راهب

محمدی

نائب دبیر

3

سمیه

ابوالحسنی

عضو اصلی

4

کلثوم

همت پور

عضو اصلی

5

حسن

فرضی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی بابایی


عملکرد انجمن علمی ادیان و عرفان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۶ | 

عملکرد انجمن علمی ادیان و عرفان


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه منجی در ادیان مختلف دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۵/۹/۲۳
بازدید علمی از محوطه باستانی شهر یری دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۲۳
کارگاه تمثیل آیینه در عرفان اسلامی  دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۱۰
کارگاه تاویل آیینه در عرفان اسلامی دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۱۱
همایش انتظار در ادیان مختلف و بیداری دلها دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۲۳