ورود به سایت

اعضای انجمن علمی جغرافیای و برنامه ریزی

اعضای انجمن علمی جغرافیای و برنامه ریزی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

هاجر

آقایاری

دبیر

۲

زانکو

بهمنی

نائب دبیر

۳

افشین

 یگانه

عضو اصلی

۴

رضا

هاشمی معصوم آباد

عضو اصلی

۵

زهرا 

رحیمی

عضو اصلی

-
- استاد مشاور: جناب آقای دکتر بهرام ایمانی
-
- وبلاگ انجمن: www.gplanninguma.blog.ir

AWT IMAGE-


عملکرد انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۶ | 

عملکرد انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه مقاله نویسی دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۵/۹/۷
کارگاه نقد و بررسی نوشهرگرایی دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۵/۹۱۶
کارگاه Google Erath استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۵/۹/۲۳-۲۴
کارگاه  برند سازی مقاصد گردشگری دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۲۳
نشست تخصصی جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۳۱
نشست تخصصی ارزیابی چالش ها و راهکارهای تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی در استان اردبیل دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۳۱
کارگاه مقاله نویسی ISI دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۱۶
کارگاه نرم افزار OPEN SOURCE دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۳۰
کارگاه سیتم موقعیت یاب جهانی GPS دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۳۱
کارگاه مقاله نویسی پیشرفته دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۱۸
کارگاه  SPSS دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۱۹-۲۰
کارگاه شعر پیاده مدار دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۲۴
کارگاه شعر نو آور دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۲۵
کارگاه نرم افزار AMOS دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۲۷
کارگاه نرم افزار LISREL دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۲۶
کارگاه پایگاه علمی دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۶/۲/۱۶