ورود به سایت

عملکرد و فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

AWT IMAGE

فعالیت های انجام شده در انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی پس از دریافت گزارش های مکتوب توسط دبیران انجمن ها در درگاه فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایت انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی ثبت می شود که برای مشاهده می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.

-      AWT IMAGE فعالیت‌های سال تحصیلی ۹۷-۹۶

- - AWT IMAGE فعالیت‌های سال تحصیلی ۹۶-۹۵

- - AWT IMAGE فعالیت‌های سال تحصیلی ۹۵-۹۴