ورود به سایت

انجمن های علمی دانشکده فناوریهای نوین نمین

انجمن های علمی دانشکده فناوریهای نوین نمین


*****

دانشکده کشاورزی فناوریهای نوین نمین

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

علوم مهندسی

اسماعیل اسکندری

-

AWT IMAGE

دکتر شراره میرزایی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       ۲     

 - بازدید علمی:          ۱

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -
- مسابقه:                   ۲

***

دانشکده فناوریهای نوین نمین

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱

۷

-

-

-

-

***