ورود به سایت

انجمن های علمی دانشکده کشاورزی مشگین شهر

انجمن های علمی دانشکده کشاورزی مشگین شهر


-

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

گیاهان دارویی

مریم عبداله زاده

-

AWT IMAGE

دکتر مهدی معمری

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       ۱

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

تولیدات گیاهی

سید طالب مرتضوی

-

AWT IMAGE

دکتر لیلا غفارزاده نمازی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

***

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۲

-

-

-

-

۲

-