ورود به سایت

انجمن های علمی دانشکده فنی و مهندسی

انجمن های علمی دانشکده فنی و مهندسی


*****

-

دانشکده فنی و مهندسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

مهندسی عمران

علیرضا دشتبانی

AWT IMAGE

-

دکتر الهام قندی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۶

 - برنامه ترویجی:       -

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       ۱

رباتیک

مصطفی پیران

-

AWT IMAGE

دکتر عادل اکبری مجد

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۱

 - برنامه ترویجی:       ۱

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       ۱

مهندسی معماری

مرتضی صفری

-

AWT IMAGE

دکتر وحید وزیری

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       ۲

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       -

مهندسی برق

میلاد سیدی

-

AWT IMAGE

دکتر فرزاد صداقتی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      -

 - برنامه ترویجی:       ۱

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:  دارد

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       -

مهندسی شیمی

حسین فتحی

-

AWT IMAGE

دکتر عزیز بابا پور

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       -

 - برنامه ترویجی:       ۸

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:    -

 - طرح پژوهشی:         -

مسابقه:                        -

مهندسی کامپیوتر

آرش زادشکوهیان

-

AWT IMAGE

دکتر مهدی نوشیار

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       -

 - برنامه ترویجی:        -

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       -

مهندسی مکانیک

حسین هادی

-

AWT IMAGE

دکتر فرهاد صادق مغانلو

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۸

 - برنامه ترویجی:       ۲

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       ۲

شبکه هوشمند انرژی

سجاد آصفی

-

AWT IMAGE

پروفسور حسین شایقی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      

 - برنامه ترویجی:       -

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       -

***

دانشکده فنی و مهندسی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۸

۳۵

-

-

-

-

-