ورود به سایت

منشورات انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

AWT IMAGE

***

دفتر انجمن های علمی دانشگاه
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
ویژه‌نامه عملکرد انجمن‌های علمی در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ویژه‌نامه عملکرد انجمن‌های علمی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ ویژه‌نامه مرحله دانشگاهی نهمین جشنواره ملی حرکت ویژه‌نامه عملکرد انجمن‌های علمی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵
بهار ۱۳۹۳  بهار ۱۳۹۴  بهار ۱۳۹۵  پاییز  ۱۳۹۶ 
ویژه‌نامه عملکرد انجمن‌های علمی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶
تابستان  ۱۳۹۷ 

********

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
AWT IMAGE AWT IMAGE
فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی و برنامه‌ریزی دوفصلنامه علمی تخصصی باستان شناخت (۲) دوفصلنامه علمی تخصصی باستان شناخت (۳) دوفصلنامه علمی تخصصی باستان شناخت (۴)
انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی انجمن علمی باستان‌شناسی انجمن علمی باستان‌شناسی انجمن علمی باستان‌شناسی
بهار ۱۳۹۵  پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بهار و تابستان ۱۳۹۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵
AWT IMAGE AWT IMAGE
گاهنامه گردشگری پایدار نشریه ادیان شناخت نشریه گزمک نشریه حدیقه الادب
انجمن علمی مدیریت جهانگردی انجمن علمی ادیان و عرفان انجمن علمی مدیریت جهانگردی انجمن علمی زبان و ادبیات عربی
بهار ۱۳۹۵  آبان ۱۳۹۵  بهمن ۱۳۹۵  اسفند ۱۳۹۵ 
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی و برنامه‌ریزی(۲)

دوفصلنامه علمی تخصصی باستان‌شناخت(۵)

فصلنامه علمی دانشجویی ساو اندیشه
انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی

انجمن علمی باستان‌شناسی

انجمن علمی فلسفه
بهار ۱۳۹۶ 

بهار و تابستان ۱۳۹۶ 

اسفند ۱۳۹۶  

********

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی تخصصی تحول (۱) نشریه علمی تخصصی تحول (۲) نشریه علمی تخصصی تحول (۳) گاهنامه علمی تخصصی مشاوران جوان
انجمن علمی روانشناسی انجمن علمی رواشناسی انجمن علمی رواشناسی انجمن علمی علوم تربیتی و مشاوره
بهار ۱۳۹۴  زمستان ۱۳۹۴  بهار ۱۳۹۵  بهار ۱۳۹۵ 
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی تخصصی تحول (۴) دوفصلنامه علمی-تخصصی پویش(۱) نشریه علمی تخصصی تحول (۵) گاه‌نامه تربیت
انجمن علمی رواشناسی انجمن علمی مشاوره انجمن علمی رواشناسی انجمن علمی علوم تربیتی
زمستان ۱۳۹۵  زمستان ۱۳۹۶  زمستان ۱۳۹۶  زمستان ۱۳۹۶ 

********

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی کاغذ سبز (۱) نشریه آرتاب نشریه علمی کاغذ سبز (۲) نشریه مهندسی فضای سبز
انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی مهندسی آب انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی مهندسی فضای سبز
اردیبهشت ۱۳۹۴  اردیبهشت ۱۳۹۵  اردیبهشت ۱۳۹۵  پاییز ۱۳۹۵
AWT IMAGE
نشریه مرتع و آبخیزداری نشریه مهندسی فضای سبز نشریه علمی کاغذ سبز (۳) نشریه ترنج
انجمن علمی مرتع و آبخیزداری انجمن علمی مهندسی فضای سبز انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی
آذر ۱۳۹۵ آذر ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۵ فروردین ۱۳۹۶
AWT IMAGE
نشریه تخصصی مهندسی آب نشریه علمی کاغذ سبز (۴) نشریه علمی کاغذ سبز (۵) نشریه علمی اورامان
انجمن علمی مهندسی آب انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی جنگل
آذر ۱۳۹۶ مهر ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۶ بهمن و اسفند ۱۳۹۶
نشریه مهندسی فضای سبز (۳) نشریه طراحان منظر (۱)
انجمن علمی مهندسی فضای سبز انجمن علمی مهندسی فضای سبز
پاییز ۱۳۹۶ فروردین ۱۳۹۷

********

دانشکده علوم پایه
AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی تخصصی زمین کاوان جوان (۱) نشریه علمی تخصصی زمین کاوان جوان (۲) نشریه علمی تخصصی زمین کاوان جوان(۳) نشریه علمی تخصصی ژنوم
انجمن علمی زمین شناسی انجمن علمی زمین شناسی انجمن علمی زمین شناسی انجمن علمی زیست شناسی
اردیبهشت ۱۳۹۵  تابستان ۱۳۹۵  آذر ۱۳۹۵  بهمن ۱۳۹۵ 
AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه کیمیا گاهنامه تخصصی دانش زیستی
انجمن علمی شیمی کاربردی انجمن علمی زیست‌شناسی
آذر ۱۳۹۶  خرداد ۱۳۹۷ 

********

دانشکده فنی و مهندسی
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی تخصصی اوبا نشریه تخصصی افراز (۱) نشریه تخصصی افراز (۲) نشریه تخصصی مکنو
انجمن علمی مهندسی عمران انجمن علمی مهندسی معماری انجمن علمی مهندسی معماری انجمن علمی مهندسی مکانیک
خرداد ۱۳۹۵  اردیبهشت ۱۳۹۵ بهار ۱۳۹۵  اردیبهشت ۱۳۹۵

********

دانشکده کشاورزی مشگین شهر
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
مجله علمی شیرین بیان (۱) مجله علمی به زراعی (۱) مجله علمی شیرین بیان (۲) مجله علمی به زراعی (۲)
انجمن علمی گیاهان دارویی انجمن علمی تولیدات گیاهی انجمن علمی گیاهان دارویی انجمن علمی تولیدات گیاهی
زمستان ۱۳۹۴  زمستان ۱۳۹۴ بهار ۱۳۹۵ بهار ۱۳۹۵