ورود به سایت

معرفی مدیر فرهنگی و اجتماعی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر معراج شرری

***

آشنایی با مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه وظیفه ارتقای ارزش‌های اسلامی و نیز افزایش مهارت‌ها و باور‌های فرهنگی و اجتماعی کارآمد، در میان دانشگاهیان را بر عهده دارد. ایجاد محیط نشاط ، امید و اتکال به خداوند متعال، افزایش بصیرت اسلامی انقلابی، تقویت روحیه تعهد و حضور در صحنه های علمی و فرهنگی اجتماعی، توسعه حوزه مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های فرهنگی و الگو سازی فرهنگی مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی از جمله سیاستهای راهبردی این مدیریت می باشد. از این رو مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، تلاش می‌کند؛ با کمک دانشگاهیان فرهیخته، زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی را برای تمام اقشار دانشگاهی (دانشجویان، استادان و کارمندان) فراهم نماید.

زیر‌مجموعه های این مدیریت به شرح ذیل می باشند:

• انجمن های علمی دانشجویی

• کانون های فرهنگی و هنری

• تشکل های اسلامی

• نشریات دانشجویی

• امور قرآن و عترت

-

اهم وظایف:

 • برنامه ریزی طرح های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
 • برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی و هنری.
 • راهبری ، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ، هنری ، قرآنی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.
 • گسترش فضای اخلاقی ، معنوی و تربیتی در دانشگاه.
 • برنامه ریزی ، سازمان دهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنیدینی.
 • نظارت و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی.
 • ایجاد هماهنگی ، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی در دانشگاه.
 • تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.
 • تعامل با مرکز و نهاد های فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور.
 • تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها ومسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت های هنری ، اردو ها و جشنواره ها.
 • انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.
 • جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوط.
 • برنامه ریزی و برگزاری اردو های آموزشی ، فرهنگی ، زیارتی و هنری برای دانشجویان.
 • برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دنشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
 • برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری واحد های ذیربط دانشگاه.
 • زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه ، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • تهیه گزارش مستمر از فعالیت های انجام یافته.
 • برقراری ارتباط با واحد های مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.