اعضای هیأت امنا

اسامی اعضای حقوقی:

 • آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیأت امنا
 • آقای دکتر عزیز حبیبی ینگجه - رییس دانشگاه و دبیر هیأت امنا
 • آقای دکتر عبدالرضا باقری - رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
 • آقای دکتر جواد فرهودی - رییس کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه
 • آقای دکتر فریدون نوری خواه - نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • آقای دکتر یاشار عزیزیان کلاندرق - مسئول راه‌اندازی دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین سبلان
 • آقای دکتر ابوالفضل بضاعت‌پور - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

اسامی اعضای حقیقی:

 • آقای مهندس اکبر بهنام جو - عضو هیأت امنا
 • آقای دکتر محمد فیضی - عضو هیأت امنا
 • آقای مهندس رضا کریمی - عضو هیأت امنا
 • آقای دکتر کاظم قاسمی گلعذانی - عضو هیأت امنا
 • آقای دکتر قدیر نوری قنبلانی - عضو هیأت امنا
 • آقای دکتر عبدالحسین محمدزاده - عضو هیأت امنا

رییس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه:

 • دکتر علی اشرف سلطانی طولارود