دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در یک نگاه
ورود به سایت

گروه علوم دامی

  گروه مهندسی علوم دامی
  مدیر گروه : دکترنعمت هدایت
 
 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
 
مرتبه علمی
 
 
ایمیل
 
 
جمال
 
سیف دواتی دانشیار
jseifdavati@yahoo.com
 
 
 
رضا
 
سید شریفی دانشیار
reza_seyedsharifi@yahoo.com
 
 
میر داریوش
 
شکوری دانشیار
mdshakouri@uma.ac.ir
 
 
 
حسین
 
عبدی بنمار دانشیار
abdibenemar@uma.ac.ir
 
 
حسین
 
محب الدینی استادیار Mohebodini@yahoo.com
 
فرزاد
 
میرزایی آقچه کندی دانشیار  
mirzaei-f@yahoo.com
 
بهمن
 
نوید شاد دانشیار bnavidshad@yahoo.com
 
نعمت
 
هدایت استادیار nhedayat@uma.ac.ir  
 
رضا
 
بهمرام استادیار behmaram.reza@yahoo.com
 
سعید
 
نیک بین استادیار saeidnikbin@yahoo.com
 
 
بهرام
 
فتحی آچاچلویی دانشیار bahram1356@yahoo.com
 
یونس
 
زاهدی دیزج یکان استادیار younes.zahedi@gmail.com
 
فاطمه
 
قنادی اصل استادیار ghannadiasl@uma.ac.ir
 
 


دفعات مشاهده: 5909 بار   |   دفعات چاپ: 505 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر