ورود به سایت

شرکت آماری تحقیقاتی زرین دانش آمار

AWT IMAGE

  عنوان ایده محوری: فعالیت در زمینه مطالعات خدمات آماری و مطالعات پژوهشی  تحقیقاتی)

     نام مدیرعامل: بهنام نادری

     زمینه ی فعالیت: آمار

     تاریخ استقرار: در آستانه عقد قرارداد

     اعضاء واحد فناور: 10 نفر

     چکیده

شکل گیری شرکت مطالعات خدمات آماری و پژوهشی در سطح استان با مرکزیت شهر اردبیل به دلیل وجود پتانسیل کاری چشم گیر موردتوجه بوده، به طوری که تا سال 1387 هیچ شرکت آماری در منطقه حضور نداشته است. بنابراین جهت فراهم کردن آمار و اطلاعات و خدمات اطلاع رسانی به موقع و با کیفیت و براساس تجربه کاری سهامداران و موسسین و با توجه به نیاز منطقه و همچنین توسعه فرهنگ خصوصی سازی و واگذاری مطالعات آماری به بخش خصوصی اقدام به تشکیل شرکت زرین دانش آمار در استان گردیده است. همچنین موسسین شرکت سابقه آماری چند سالی داشته است. در حال حاضر نیز در سال 1388 مدیرعامل شرکت، به عنوان نماینده شرکت آماری طرف قرارداد طرح های آماری دفتر آمار و اطلاعات استانداری اردبیل فعالیت دارند.

     مأموریت

- ایجاد اشتغال و توسعه شرکت از لحاظ فعالیت آماری و پژوهشی.

- افزایش کیفیت آمارهای تولیدی در سطح استان.

      توانمندیها

- فراهم کردن آمار و اطلاعات و خدمات اطلاع رسانی به موقع و باکیفیت

- توسعه فرهنگ خصوصی سازی

- واگذاری مطالعات آماری و پژوهشی به بخش خصوصی

     دستاوردها

- اخذ رتبه بندی موردنیاز در تخصص های آماری و پژوهشی

- تکمیل نیروهای متخصص موردنیاز شرکت با توجه به سابقه فعالیت آماری و پژوهشی افراد

- همراه نمودن نیروهای جوان و فعال در کنار نیروهای باتجربه