ورود به سایت

شرکت تعاونی رویش سبلان

AWT IMAGE

نوان ایده محوری: تولید آزمایشگاهی اسپان قارچ خوراکی و تجاری سازی آن با رویکرد معرفی سویه ها و ارقام جدید

مدیرعامل: سلمان خواجوی

زمینه فعالیت: کشاورزی ( خدمات فنی و مهندسی، آموزشی ، مشاوره و مشارکت در تولید )

تاریخ استقرار: 1/11/89

اعضاء واحد فناور: 4 نفر

چکیده:

هدف اصلی این شرکت پیوند میان علوم جدید و کشاورزی صنعتی با هدف تولید بهتر و ایجاد اشتغال بوده و در این راستا باشناسایی مشکلات و کاستی های بخش کشاورزی و سپس تعریف پروژه های علمی و تحقیقاتی جهت حل این مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب می باشد. در این مرکز طرح پژوهشی فوق به منظور بهبود کیفیت قارچ تولیدی و افزایش عملکرد واحدهای تولید قارچ اجرا می گردد. علاوه بر بذر قارچ در زمینه کمپوست خاک پوششی، خدمات فنی ، آموزشی ، مشاوره ای از اهداف جانبی این طرح می باشد.

مأموریت:

تجاری کردن بهترین گونه بذر قارچ دکمه ای و صدفی در ایران و تولید انبوه آن.

توانمندیها:

با توجه به توسعه روزافزون صنعت پرورش قارچ یک خلاء جدی در زمینه پشتیبانی علمی و تحقیقاتی و ارائه نهاده های تولید قارچ وجود داشته و در صورت تولید اسپان مرغوب و مناسب تمامی تولیدکنندگان از آن استقبال خواهند کرد.

دستاوردها:

تولید بذر مادری قارچ دکمه ای، صدفی (گونه های مختلف) و قارچ های بومی موجود در منطقه که تا به حال بذر آن تولید نشده است و می تواند به عنوان رقم جدید مورد استفاده تولیدکنندگان قرار گیرد.