ورود به سایت

شرکت ابزار صنعت سبلان

AWT IMAGE

     عنوان ایده محوری: دستگاه جاروی جمع کن کشاورزی

     نام مدیرعامل: علی شیرزاده

     زمینه ی فعالیت: ماشین آلات کشاورزی

     تاریخ استقرار: 15/6/1388

     اعضاء واحد فناور: 4 نفر

     چکیده

با توجه به اینکه بعد از دروی گندم توسط کمباین، باقیمانده ساقه آن به زمین ریخته می شود. لزوم جمع آوری باقیمانده آن و کاربرد آن در چرخه ی دامپروری و یا تولید کاغذ و مقوا امری مهم است. اما پراکندگی بالای این محصولات بعد از برداشت و افت شدید در هنگام جمع آوری به صورت دستی، ما را بر آن دانست تا با طراحی دستگاهی نسبت به جاروی این محصول و ردیف کردن آن به صورت اتوماتیک اقدام نمائیم. این دستگاه دارای توانایی و قابلیت کاری بالا و عمر زیاد بوده و تعمیر و نگهداری آن نیز آسان و کم هزینه است.

     مأموریت

- به حداقل ر ساندن ضایعات علوفه ای درو شده در سطح زمین و افزایش درآمد برای کشاورزان

     توانمندیها

- این دستگاه، دستگاهی منحصر به فرد بوده و فاقد رقیب جدی است

- برگشت سرمایه در حداقل زمان ممکن صورت می گیرد

- کاهش ضایعات کشاورزی به حداقل میزان ممکن و اس«تـفاده از آنها در چرخـه  کـشـاورزی،

    دامپروری از طریق کاربرد این دستگاه میسر است

- تقاضای موجود در بازار برای خرید این ماشین کشاورزی بالا است

     دستاوردها

- تولید انبوه دستگاه

- عقد قرارداد فروش