ورود به سایت

شرکت مبتکر صنعت سبلان

AWT IMAGE

عنوان ایده محوری: دستگاه الکترونیکی ضدزنگ خودرو

     نام مدیرعامل: دکتر فرهاد دولت خواه

    زمینه ی فعالیت: شیمی

    تاریخ استقرار: 7/12/1387

    اعضاء واحد فناور: 7 نفر

     چکیده

گروه علمی شرکت متشکل از 5 نفر متخصص در زمینه های مختلف بوده و چند طرح ابتکاری در دست تحقیق دارد که اولین آن که آماده تولید انبوه شده دستگاه الکترونیکی ضدزنگ خودرو موسوم به آنتی پاس می باشد. با نصب آن بر روی خودرو تمام قطعات آن را از زنگ زدگی و پوسیدگی محافظت خواهد کرد و نیاز به تعویض هیچ قطعه ای ندارد.

     مأموریت

- جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی تمام قطعات آهن خودرو

     توانمندیها

- ایجاد یک پوشش نامرئی الکترونی در سطوح مختلف خودرو به منظور حذف از دست دادن الکترون فلز آهن در شرایط اکسیداسیون

- اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم

- صرفه جویی در مصرف آهن آلات موردنیاز با استفاده از این دستگاه در صنایع خودروسازی به دلیل حداقل  رساندن زنگ زدگی و فرسودگی فلز

- بازار بسیار گسترده در سطح کشور و خارج از کشور

- داشتن ابتکار، نوآوری و خلاقیت

     دستاوردها

- طراحی سیستم الکترونیکی ضد زنگ خودرو که به مانند یک خازن بزرگ، کلیه قطعات فلزی  خـودرو را از زنگ زدگی و پوسیدگی محافظت نموده و قــابل ارتقاء و گـسـترش به خودروهای بزرگ و سقف فلـزی منازل مسکونی و وسایل خانگی مانند یخچال، ظرف شوئی ، لـباس شــوئی، مخـصـوصــاً درمناطق رطوبی کشور می باشد.