ورود به سایت

شرکت آروندگسترسبلان

AWT IMAGE

 عنوان ایده محوری: طراحی و تولید بلوک های ساختمانی از جنس پلی اتیلن

     نام مدیرعامل: بابک روح اللهی

     زمینه ی فعالیت: عمران - معماری

     تاریخ استقرار: 22/10/1387

     اعضاء واحد فناور: 7 نفر

     چکیده

     صنعت ساختمان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین صنایع نوین می باشد و مهندسین شاغل در این صنعت را همواره با مسائلی چون « طراحی» ساخت مصالح برای ورود به بازار عرضه و تقاضا منطبق با سرعت تحول دنیا به صورت کمی و کیفی مواجه ساخته است. یکی از چالش های اساسی در این زمینه استفاده از مصالح با وزن سبک و مقاومت بالا جهت به حداقل رساندن بارهای ثابت ساختمان می باشد. در این راستا در سال های اخیر کارهای زیادی انجام یافته است که از آن جمله جایگزین نمودن آجرهای سفالی به جای آجرهای سفتی کوره ای و همچنین استفاده از بلوک های سیمانی و پلی استایرن می تواند تا حدود زیادی این مشکل را مرتفع سازد. اما این طرح که مورد مطالعه می باشد، طراحی و ساخت بلوک پلی اتیلن با قابلیت خاص می باشد که تحول جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

     مأموریت

-  معرفی محصولی جدید در صنعت ساختمان با قابلیت فنی و اقتصادی بالا

     توانمندیها

- مقاومت دینامیکی و استاتیکی بالا و وزن کمتر در مقایسه با انواع متداول

- قابل رقابت بودن قیمت تمام  شده محصول با محصولات رقیب

- قابلیت بازیافت محصول و برگشت آن به چرخه تولید

- عدم تولید گازهای مضّر در موقع  آتش سوزی

- دارای دمای حرارتی بالا در مقایسه با نوع پلی استایرن

     دستاوردها

- با استفاده از بلوک های پلی اتیلن، وزن ساختمان کاهش یافته که این امر باعث کاهش هزینه های احداث ساختمان می گردد و صرفه ی اقتصادی فراوانی دارد.

-  با استفاده از بلوک پلی اتیلن، قدم مهمی در راستای صنعتی سازی مصالح ساختمانی که یکی از محورهای اصلی چشم انداز تولید مسکن در آینده می باشد، صورت خواهد گرفت.

- بلوک های پلی اتیلن برخلاف بلوک های پلی استایرنی که نیاز به مواد  اولیه نو و عمدتاً وارداتی دارند، از بازیافت موادقابل تولید است.


شرکت آروند گستر سبلان

AWT IMAGE

 عنوان ایده محوری: طراحی و تولید بلوک های ساختمانی از جنس پلی اتیلن

     نام مدیرعامل: بابک روح اللهی

     زمینه ی فعالیت: عمران - معماری

     تاریخ استقرار: 22/10/1387

     اعضاء واحد فناور: 7 نفر

     چکیده

     صنعت ساختمان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین صنایع نوین می باشد و مهندسین شاغل در این صنعت را همواره با مسائلی چون « طراحی» ساخت مصالح برای ورود به بازار عرضه و تقاضا منطبق با سرعت تحول دنیا به صورت کمی و کیفی مواجه ساخته است. یکی از چالش های اساسی در این زمینه استفاده از مصالح با وزن سبک و مقاومت بالا جهت به حداقل رساندن بارهای ثابت ساختمان می باشد. در این راستا در سال های اخیر کارهای زیادی انجام یافته است که از آن جمله جایگزین نمودن آجرهای سفالی به جای آجرهای سفتی کوره ای و همچنین استفاده از بلوک های سیمانی و پلی استایرن می تواند تا حدود زیادی این مشکل را مرتفع سازد. اما این طرح که مورد مطالعه می باشد، طراحی و ساخت بلوک پلی اتیلن با قابلیت خاص می باشد که تحول جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

     مأموریت

-  معرفی محصولی جدید در صنعت ساختمان با قابلیت فنی و اقتصادی بالا

     توانمندیها

- مقاومت دینامیکی و استاتیکی بالا و وزن کمتر در مقایسه با انواع متداول

- قابل رقابت بودن قیمت تمام  شده محصول با محصولات رقیب

- قابلیت بازیافت محصول و برگشت آن به چرخه تولید

- عدم تولید گازهای مضّر در موقع  آتش سوزی

- دارای دمای حرارتی بالا در مقایسه با نوع پلی استایرن

     دستاوردها

- با استفاده از بلوک های پلی اتیلن، وزن ساختمان کاهش یافته که این امر باعث کاهش هزینه های احداث ساختمان می گردد و صرفه ی اقتصادی فراوانی دارد.

-  با استفاده از بلوک پلی اتیلن، قدم مهمی در راستای صنعتی سازی مصالح ساختمانی که یکی از محورهای اصلی چشم انداز تولید مسکن در آینده می باشد، صورت خواهد گرفت.

- بلوک های پلی اتیلن برخلاف بلوک های پلی استایرنی که نیاز به مواد  اولیه نو و عمدتاً وارداتی دارند، از بازیافت موادقابل تولید است.