ورود به سایت

شرکت نیروسازان سبلان

AWT IMAGE

عنوان ایده محوری: تولید ست مونیتورینگ و اتوماسیون صنعتی همراه با اکتیوایکس های صنعتی

نام مدیرعامل: رامین حسین نژاد
زمینه ی فعالیت: برق- الکترونیک – مخابرات
تاریخ استقرار: 29/5/1387
اعضاء واحد فناور: 5 نفر
چکیده
هدف این شرکت ساخت ست های الکترونیکی است که امکان دریافت و ارسال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال با استفاده از پروتکل های به روز مانند USB ، PCI و PCIEXP  و ارتباط با کامپیوتر را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی برنامه های واسط مانند اکتیوایکس های مربوطه که عملی تقریباً شبیه سیستم های WinCC  در ابعاد پیشرفته را دارد و همچنین ساخت تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی قابل استفاده با کامپیوتر که سخت افزار مشترک ولی نرم افزار متفاوت برای هر نوع وسیله ی آمپرمتر و ولتمتر اسیلوسکوپ و غیره را دارند. از جمله دیگر اهداف محوری این شرکت می باشند. پیش بینی می شود که ایده ی تکمیلی در صورت تولید و معرفی بهینه  ی محصول به علت داشتن قیمت پائین 
نسبت به PLC  های موجود در بازار از فروش مناسبی برخوردار باشد.
 مأموریت
-کنترل پروسه های صنعتی با کامپیوتر
  توانمندیها
- ساخت واسط های کنترلی   SERIAL، EPCI ، PCI و USB)
- ساخت درایور برای انواع سیستم های کنترل
- اجرای برنامه هوشمند PM برای واحد صنعتی
- برنامه نویسی تحت اینترنت، فروشگاه های مجازی و برنامه نویسی برای ادارات
 
دستاوردها
- ابداع شبکه ی صنعتی ملّی
- اجرای اتوماسیون برای دستگاه ها