ورود به سایت

شرکت مهرآزمون اردبیل

AWT IMAGE

شرکت مهرآزمون اردبیل

زمینه فعالیت: تولید و پژوهش و تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی – امور دام – بیوشیمی و شیلات

تاریخ استقرار: 1/1/1391

چکیده:

-         بررسی میزان آلودگی­های توکسوپلاسمایی جنین­های سقط شده در گوسفندان اردبیل به روش PCR و تعین توکسوپلاسمایی جداشده

-         بررسی ضایعات پاتولوژیک داروی متین آمین در جوجه­های گوشتی

-         بررسی بالینی داروی متین آمین در جوجه­های گوشتی

دستاوردها:

-         جداسازی توکسوپلاسمایی گوسفندی و تعیین ژنوتیپ

-         بررسی ضایعات کلیه و کبد داروی متین آمین

-         بررسی تأثیر مدربودن داروی متین آمین

مأموریت:

 ایجاد بستر مناسب با فراهم آوردن زمینه همکاری متخصصین رشته­های مختلف علمی در جهت پژوهش و تحقیقات و ارائه­ی پدیده­های نو و همانطور بررسی و پیدایش پتانسیل های استانی

توانمندی­ ها:

-         بی خطر بودن واکسن

-         تولید ایمنی سلولی و مولکولی

-         تولید آنتی بادی به مدت طولانی

-         ارزان بودن

-         نگهداری و راحت

-         نیاز به حجم کم واکسن نسبت به واکسن های دیگر

-         امکان نگهداری به صورت لیوفیلزه

عنوان ایده محوری:

 تولید واکسن توکسوپلاسمایی در انسان و حیوانات

اعضای هیئت مدیره:

-         مدیرعامل: آقای دکتر عزیز افسر، دارای دکترای دامپزشک و رئیس هیأت مدیره

-         آقای دکتر غلامرضا شهبازی، دارای دکترای دامپزشک و متخصص انگل شناسی، رئیس هیأت مدیره

-         آقای وحید سعیدی، دارای کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و نائب رئیس هیأت مدیره

اسامی همکارانی که با این  شرکت همکاری لازم را دارند:

-         آقای دکتر عبدالله سبحانی متخصص علوم و تشریح و استاد دانشگاه

-         آقای دکتر نویدشاد متخصص تغذیه و طیور استادیار دانشگاه

-         آقای دکتر شکوری متخصص تغذیه نشخوارکنندگان و استادیار دانشگاه

-         آقای دکتر عبدی متخصص تغذیه نشخوارکنندگان و استادیار دانشگاه

-         آقای دکتر سیامک قضایی متخصص میکروبیولوژی و استادیار دانشگاه

-         آقای دکتر محمدنصیری تبریزی متخصص و دکترای شیمی آلی و استادیار دانشگاه

-         آقای دکتر پارچه باف جدید دکتری شیمی تجزیه و استادیار دانشگاه و معاون پژوهشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

-         آقای دکتر فرهاد عظیمی دباغ دانشجوی تخصصی در بیماری های طیور

-         آقای دکتر باباپور دانشجوی تخصصی در بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی صنایع غذایی

-         خانم دکتر موسوی دانشجوی تخصصی شیلات و بهداشت بیماری های آبزیان

-         آقای دکتر هادی پیری دوگانه، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

-    آقای احسان افسر، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل