ورود به سایت

شرکت ژئوصنعت سازان آتروپاتکان

AWT IMAGE

 عنوان ایده محوری: دستگاه سنگ زنی کاتس نساجی

     نام مدیرعامل: شهرام فولادی گرجان

     زمینه ی فعالیت: ریسندگی و نساجی

     تاریخ استقرار: 7/12/87

     اعضاء واحد فناور: 5 نفر

     چکیده

تولید دستگاه سنگ زنی کاتس نساجی با عملکرد اتوماتیک که نسبت به مشابه خارجی دارای مزایای پائین بودن قیمت، خدمات پشتیبانی، فنی و بومی بودن می باشد. طراحی جامع دستگاه با استفاده از نرم  افزار CAD خواهد بود. با تولید این دستگاه رفع نیاز واحدهای نساجی داخلی و همچنین جذب واحدهای نساجی منطقه در جهت خرید و استفاده از دستگاه مذکور با تهیه کلیه ی استانداردهای لازم برای قطعات همراه با دیمانسیون های مرتبط جهت تولید صنعتی میسر خواهد بود.دستگاه هم اکنون مراحل طراحی را به صورت کامل طی کرده و اکنون مراحل استاندارد سازی مطابق با DIN را طی می کند هم چنین تولید آزمایشی آن نیز 50% پیشرفت فیزیکی داشته است استفاده از سیستم PLC در طراحی و عملکرد دستگاه از شاخصه های آن می باشد.

     مأموریت

- پاسخ گویی به نیاز کارخانجات نساجی و حذف وابستگی به خارج برای خرید دستگاه فوق

     توانمندیها

- چنین دستگاهی در داخل کشور و کل منطقه تولید نمی شود و فافد رقیب می باشد

- دستگاه دارای توانایی فنی بالاست

- اعمال و رعایت کلیه استانداردها و اصول در ساخت دستگاه

- وجود بازار مطلوب در داخل کشور و حتی منطقه

- قیمت مناسب محصول در مقایسه با محصولات مشابه خارجی و بومی بودن آن

- ارائه خدمات پس از فروش،  تأمین قطعه، حذف هزینه هایی چون ترانزیت و جلوگیری

    از خروج ارز از کشور

     دستاوردها

- خودکفایی در تولید دستگاه

- سادگی سیستم

- پشتیبانی داخلی