ورود به سایت

شرکت قائم نور شمال غرب

AWT IMAGE

  عنوان ایده محوری: تولید دستگاه کنترل جریان در صورت بروز قطعی و اتصال در شبکه برق و مخابرات

     نام مدیرعامل: یوسف کشی زاده

     زمینه ی فعالیت: الکترونیک

     تاریخ استقرار: 25/12/88

     اعضاء واحد فناور: 5 نفر

     چکیده

این دستگاه برای جلوگیری از سرقت سیم و کابل در شبکه برق طراحی گشته و مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه علاوه بر استفاده در زمینه مذکور مورد استفاده در شبکه های فشار متوسط برق و مخابرات می باشد تا ضمن جلوگیری از سرقت وسایل و تجهیزات،  قطعی کابل در مسیرهای موردنظر را اعلام دارد.

     مأموریت

- تولید دستگاهی به منظور افزایش رضایت مندی بیشتر مشتریان از شبکه ها و جلوگیری از سرقت و اتصال در شبکه ها

     توانمندیها

- ثبت اختراع دستگاه فوق پس از انجام تحقیقات گسترده جهت طراحی و ساخت آن.

- قابل استفاده در مدارهای برق و مخابرات.

- قابلیت ثبت دستگاه مطابق استانداردهای جهانی و عرضه آن در بازارهای خارجی.

- فقدان رقیب جدّی.

     دستاوردها

- کسب رضایت مندی بیشتر مشتریان از شبکه ها

- جلوگیری از سرقت و اتصالات در شبکه ها

- ارتقای سطح اعتماد مردم به شبکه ها

-ایجاد شبکه برق مطمئن و جلوگیری از واردشدن خسارت به شهرک های صنعتی