ورود به سایت

شرکت

AWT IMAGE

 عنوان ایده محوری: انتقال دیتا از طریق خطوط قدرت

     نام مدیرعامل: بابک غلامی نیا

     زمینه ی فعالیت: الکترونیک

     تاریخ استقرار: 29/5/87

     اعضاء واحد فناور: 5 نفر

     چکیده

با توجه به اینکه قرائت کنتور یکی از دغدغه های ادارات برق بوده و هست، به نظر می رسد استفاده از خطوط توزیع برای قرائت کنتور و در حالت کلی برای ارسال داده، بهترین راهکار می باشد. برای رسیدن به این مقصود نیازمند مودمی خواهیم بود که ضمن قرائت کنتور و ارسال آن به سرورهای از پیش  تعیین شده هزینه ی کمتری هم نسبت به روش های قبلی داشته باشد. در نتیجه زمینه ی فعالیت شرکت در راستای تولید این مودم و خدمات پشتیبانی آن خواهد بود. در ضمن نمونه ی آزمایشگاهی این مودم پنج سال قبل برای مسافت 500000 متری مورد آزمایش قرار گرفته است که توانسته با موفقیت داده را با نرخ 4800 ارسال کند.

     مأموریت

- طراحی و ساخت و اجرای کارآمد و مدیریت نتایج بهینه در انتقال دیتا از طریق خطوط قدرت فشار ضعیف و متوسط

     توانمندیها

- قرائت کنتور از راه دور

- ایجاد شبکه های کامپیوتری از طریق خطوط قدرت

- تشخیص فاز

- ارائه خدمات مخابراتی برای مناطق دوردست

     دستاوردها

- انتقال داده از طریق خطوط توزیع فشار ضعیف برای مسافت های کوتاه

- قرائت کنتورهای دیجیتال خانگی