لیست همایشهای سال 96-95 دانشکده فنی و مهندسی

بر اساس اعلام معاونت محترم پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی، این دانشکده در نظر دارد همایشهای زیر را در سال 96-95 برگزار نماید.

علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به گروه مربوطه مراجعه کنند.

حامیان همایش

محورهای همایش

دبیر اجرایی

دبیر علمی

رییس همایش

زمان برگزاری

وضیعت همایش

نوع همایش

عنوان همایش

گروه آموزشی

دانشکده

ردیف

-

-

-

دکتر شهرام جمالی

(پیشنهاد دهنده)

رئیس دانشکده

-

انصراف

سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی

کامپیوتر

فنی مهندسی

1

نامشخص

سازه های هیدرولیک-مهندسی رودخانه و...

دکتر اتابک فیضی

دکتر اکبر صفرزاده

رئیس دانشکده

آبان 96

-

ملی

کنفرانس مهندسی هیرولیک ایران

عمران

فنی مهندسی

2

نامشخص

سازه های هیدولیک، آب و محیط زیست و...

دکتر اتابک فیضی

دکتر سید سعید راثی نظام

رئیس دانشکده

مهر 95

-

بین المللی

آب، محیط زیست و توسعه پایدار

عمران

فنی مهندسی

3

نامشخص

معماری اسلامی ایرانی و بایدهای اجتماعی و باید های اقتصادی و...

دکتر وحید وزیری

دکتر حجت الله رشید

رئیس دانشکده

اردیبهشت 95

-

بین المللی

اولین همایش معاصرسازی سنت های معماری اسلامی ایرانی

معماری

فنی مهندسی

4